Tata Cara Shalat Jenazah

Bacaan Shalat Jenazah Menurut Al Qadhi Abu Syuja Jumlah Salam Shalat Jenazah

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Tata Cara Shalat Jenazah

1.     Takbir

Jumlah takbir : Penjelasan dari nabi tentang jumlah takbir ada beberapa bentuk

Pertama: Empat kali Takbir

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ [829.1]

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memberitahukan saat hari kematian raja Najasyi, kemudian beliau keluar bersama para sahabat ke tempat shalat dan mengatur shaf mereka lalu beliau bertakbir empat kali.”

Diriwayatkan dari Jabir radhiallahu ‘anhu  ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا [829.2]

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menshalatkan ash-Hamah an-Najasyi kemudian beliau bertakbir empat kali”.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma ia berkata :

مَاتَ رَجُلٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَدَفَنُوهُ بِاللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَعْلَمُوهُ، فَقَالَ «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟» قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ، وَكَانَتِ الظُّلْمَةُ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ، «فَأَتَى قَبْرَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِفَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [829.3]

“Seorang laki-laki meninggal dunia, dan beliau biasa menjenguknya. Para sahabat kemudian menguburkannya di waktu malam hari, ketika pagi hari mereka baru memberitahukan kepada beliau. Beliau lalu bersabda, “Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahukannya kepadaku?” mereka menjawab, “Kami menguburkannya di malam hari, dan waktu itu sangat gelap, maka kami tidak ingin menyusahkanmu. ” Beliau lalu mendatangi kuburnya dan shalat di atasnya, dan bertakbir empat kali. “

Ini pendapat Umar bin Khatthab, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Hasan bin Ali, Ibnu Abu Aufa, Barra’ bin Azib, Abu Hurairah, Ibnu Amr, Muhammad bin al-Hanafiyah, Atha’ , ats-Tsauri, al-Auzai’, Ahmad, Ishaq, Malik dan ash-habur ra’yi, Ibnu al-Mubarak dan Syafi’i. [829.4]

Kedua: Lima kali Takbir

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Ya’la ia berkata:

 [830.1] كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا 

“Bahwa zaid menshalatkan jenazah bertakbir empat kali. Pada waktu lain ia bertakbir lima kali. Kemudian aku bertanya kepadanya, ia mengatakan, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bertakbir sebanyak lima kali”.

Diriwayatkan dari Ali radhiallahu ‘anhu

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا [830.2]

“Bahwa ia bertakbir atas jenazah para syuhada badar enam kali dan atas sahabat Rasulullah sebanyak lima kali dan terhadap manusia umumnya sebanyak empat kali.”

Imam at-Tirmidzi berpendapat tentang takbir lima kali, sebagian ulama dari para sahabat nabi dan yang lainnya bahwa takbir shalat jenazah lima kali. [830.3]

Ketiga: Tujuh kali Takbir

Diriwayatkan dalam hadits dhaif. Namun disini disebutkan sekedar untuk memberitahukan kedhaifannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata:

“Rasulullah memerintahkan mengumpulkan jenazah perang uhud dan menshalatkan mereka, lalu diletakan sembilan mayit dan hamzah, lalu beliau bertakbir tujuh kali takbir kemudian mereka mengangkat jenazah-jenazah tersebut dan membiarkan hamzah. Kemudian didatangkan  lagi sembilan jenazah, kemudian beliau bertakbir atas mereka tujuh kali hingga selesai.”  [830.4]

Keempat: Takbir Sembilan kali

Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiallahu ‘anhuma ia berkata, Bahwa rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memrintahkan pada perang uhud untuk membawa jenazah hamzah dan menutupinya dengan burdah. Kemudian ia dishalatkan lalu beliau bertakbir Sembilan kali. Lalu beliau memerintahkan membawa semua jenazah dan diletakan secara berbaris. Kemudian beliau menshalatkan mereka dan hamzah.  [830.5]

Catatan tambahan:

Diriwayatkan dari para sahabat dalam atsar yang shahih bahwa jumlah takbir dalam shalat jenazah sebanyak tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, dan tujuh kali takbir. [830.6]

Imam an-Nawawi mengisyaratkan atas perbedaan ini beliau berkata, “Kemudian berakhirlah perbedaan tersebut dan umat sepakat atas jumlah takbir sebanyak empat kali tidak lebih dan tidak kurang. [831.1]

Penulis berkata: Tidak bisa berhujjah dengan ijma’ yang keluar dari ijma’ Ali, Ibnu Mas’ud, Anas, Ibnu Abbas, dan para sahabat dari Syam dan para Tabi’in. Yang shahih adalah menggunakan dalil dari hadits nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan jangan menghiraukan kepada orang yang mengingkarinya. Sekalipun yang jelas dari hadits tentang jumlah takbir dalam shalat jenazah yang lebih dari empat kali adalah dikhususkan untuk para ulama dan orang-orang yang mulia sebagaimana yang di bab kan oleh at-Thahawy dalam kitabnya.Wallahu a’lam.

Jika Meninggalkan Satu Takbir Yang Telah Diniatkannya?. [831.2]

Siapa yang meninggalkan takbir dari takbir shalat jenazah apabila lupa maka ia harus takbir kemudian salam.

Diriwayatkan dari Anas radhiallahu ‘anhu :

أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا، فَتَكَلَّمَ وَكَلَّمَ النَّاسَ ” فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّكَ كَبَّرْتَ ثَلَاثًا قَالَ: «فَصَفُّوا فَفَعَلُوا فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ [831.3]

“Bahwa ia bertakbir menshalatkan jenazah tiga kali takbir kemudian beranjak karena lupa, lalu para sahabat bertanya, “Wahai Abu Hamzah, engkau bertakbir hanya tiga kali saja”, kemudian anas berkata, “Bershaflah kalian, kemudian ia bertakbir yang keempat kalinya”.

Apabila seorang imam meningalkan takbir karena sengaja maka batal shalat jenazahnya dan tidak disyariatkan melakukan sujud sahwi.

Apakah Mengangkat Tangan Ketika Takbir?

Tidak ada hadis marfu’ yang shahih yang berasal dari nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam masalah ini. Ada dua pendapat ulama: [831.4]

Pertama: Mengangkat tangan hanya pada takbir pertama saja. Ini pendapat Madzhab ats-Tsauri dan riwayat dari Abu Hanifah, Malik, Ibnu Hazm dan Al-Albani memilih pendapat ini. Adapaun dalil mereka adalah:

 • Hadits Marfu’ diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى [831.5]

 “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bertakbir atas jenazah kemudian mengangkat kedua tangannya pada takbir pertama, dan meletakan tangan kanan di atas tangan kirinya”. Sanadnya dhaif jiddan (sangat lemah).

 • Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam shalat jenazah pada takbir pertama kemudian tidak mengulanginya lagi”.  [832.1] Sanadnya Dhaif
 • Bahwa mereka sepakat atas mengangkat tangan pada saat takbir pertama. Tidak ada dalil lain yang menyebutkan rasulullah melakukannya. Maka tidak boleh mengangkat tangan pada takbir yang lain.

Kedua: Mengangkat kedua tangan pada seluruh takbir. Pendapat ini didukung oleh banyak ulama antara lain, Syafi’i, Ahmad, Ishaq dan diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan Malik. Dalil mereka adalah :

 • Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika shalat jenazah mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir. Yang benar adalah hadits ini mauquf pada Ibnu Umar”  [832.2]
 • Hadits shahih dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma :

أَنَّهُ كَانَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ , وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ [832.3]

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir pada shalat jenazah, dan ketika ia bangkit dari dua rakaat”.

 • Riwayat lainnya yang sama dari Ibnu Abbas, al-Hafizh mengisyaratkan dalam at-Talkhis (2/147) dan dishahihkannya.

Penulis berkata: Dalam masalah ini cukup leluasa. Sekalipun pendapat yang terkuat adalah pendapat kedua oleh Ibnu Umar dan ia adalah salah satu sahabat yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Terlebih lagi bagi orang yang berpendapat bahwa ia tidak melakukannya kecuali Tauqifi (sesuai ajaran nabi).

Apakah Disyariatkan Membaca Doa Iftitah Pada Shalat Jenazah? [832.4]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak disyariatkan  membaca doa iftitah. Bahkan Syafi’i dan Hanbali berkata cukup takbir, membaca ta’awudz kemudian membaca ayat.

Ats-Tsauri berkata, “Boleh membaca doa iftitah. Diriwayatkan oleh Ahmad. Secara zahir bahwa tidak ada larangan untuk membacanya”.

2.     Membaca Al-Fatihah Dalam Shalat Jenazah

Menurut Ulama hukum membaca al-Fatihah ada dua pendapat:

Pertama: Hukumnya wajib. Ini pendapat Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Daud, Ibnu Hazm, Ibnu Abbas dan Abu Umamah. Dalil mereka adalah:

 • Keumuman sabda nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ  [833.1]

“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah”

Para ulama juga mengatakan bahwa hadits ini dalam penyebutan shalat bermakna juga shalat jenazah.

 • Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiallahu ‘anhu ia berkata :

السُّنَّةُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْد الْآخِرَة [833.2]

“Sunnah dalam shalat jenazah adalah membaca al-Fatihah dengan pelan setelah takbir yang pertama, kemudian bertakbir tiga kali dan salam pada yang terakhir.”

 • Diriwayatkan dari Thalhah bin Abdullah bin Auf radhiallahu ‘anhum ia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ [833.3]

“Aku shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas, ia membaca al-Fatihah. Kemudian ibnu Abbas berkata, “Supaya kalian tahu bahwa membaca al-Fatihah adalah Sunnah.”

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, membaca Al-Fatihah dalam shalat jenazah hukumnya adalah sunnah bukan wajib.

Kedua: Tidak membaca apapun dari al-Qur`an ketika shalat jenazah. Ini pendapat ats-Tsauri, Auzai, Abu Hanifah, Malik, Ibnu Umar dan Ubadah bin ash-Shamith dari kalangan sahabat. Dalil mereka adalah:

 • Amalan penduduk Madinah tidak membaca al-Fatihah dalam shalat jenazah. Ini pendapat Imam Malik.
 • Riwayat shahih dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwa ia tidak membaca al-fatihah ketika shalat jenazah. [833.4]
 • Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa ia bertanya pada Abdullah bin Shamith tentang shalat jenazah. Abdullah berkata, “Demi Allah aku akan ceritakan kepadamu. Yaitu engkau mulai dengan takbir lalu bershalawat kepada nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan ucapkan,

اللهم إن عبد الله فلانا كان لا يشرك بك شيأ , أنت أعلم به , إن كان محسنا فزد فى إحسانه , وإن كان مسيأ فتجاوز عنه , اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلنا بعده. [834.1]

“Ya Allah, sesungguhnya hamba Allah fulan tidak mempersekutukan-Mu dengan sesuatupun, dan Engkau Maha Mengetahuinya. Jika ia berbuat baik maka tambahkanlah kebaikannya. Namun jika ia berbuat buruk maka ampunilah kesalahannya. Ya Allah janganlah Engkau haramkan dari kami pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami setelahnya.”

Penulis berkata: Pendapat yang pertama lebih kuat. Adapun pernyataan Ibnu Umar yang mengatakan tidak perlu membaca apapun kecuali al-Fatihah. Begitu pula pernyataan dari Ubadah bin Shamith tidak bisa dijadikan hujjah terlebih lagi ia tidak ada menyebutkan takbir lainnya dan salam. Apakah tidak wajib membaca al-Fatihah?, Yang benar adalah membacanya. Wallahu a’lam.

3.     Membaca Shalawat Kepada Nabi Setelah Takbir Kedua

Dianjurkan membaca shalawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam setelah takbir kedua.

Berdasarkan riwayat dari Abu Umamah bahwa ada seorang sahabat nabi mengatakan:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ [834.2]

“Disunnahkan ketika shalat jenazah, imam bertakbir lalu membaca al-Fatihah setelah takbir pertama dengan pelan dalam hatinya, kemudian membaca shalawat atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan pada takbir ketiga dengan Ikhlas mendoakan jenazah, tanpa membaca ayat al-Qur`an apapun. Kemudian mengucapkan salam secara pelan terdengar oleh dirinya sendiri.”

Adapun membaca shalawat atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang sempurnanya adalah seperti halnya bacaan shalawat dalam tasyahud.

4.     Ikhlas Mendoakan Mayit Setelah Bertakbir Seluruhnya

Dianjurkan agar ikhlas mendoakan mayit setelah takbir keseluruhan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجَنَائِز فأخلصوا لَهَا الدُّعَاءَ [834.3]

“Apabila kalian menshalatkan jenazah hendaklah kalian mengikhlaskan doa untuknya”.”

Bentuk Bacaan Doa Dalam Shalat Jenazah

اللهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ – أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ  [835.1]

“Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, maafkanlah ia. Muliakanlah tempatnya, lapangkan kuburnya, sucikanlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkan ia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah ia rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Masukkan ia ke dalam Surga dan  lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa Neraka.”

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ [835.2]

“Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan yang mati diantara kami, orang yang masih ada dan yang orang yang telah tiada diantara kami, laki-laki maupun wanita. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan diantara kami, maka hidupkanlah di atas Islam dan siapa yang Engkau matikan diantara kami, maka matikanlah dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari memperoleh pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah meninggalnya.”

Catatan tambahan: Membaca al-Fatihah dan doa dengan pelan

Membaca al-Fatihah dan doa dalam shalat jenazah dengan suara pelan. Sekalipun riwayat Ibnu Abbas ia membaca dengan mengeraskannya tidak lain adalah untuk pengajaran [835.3]. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bahwa ia mengeraskan bacaannya untuk mengajarkan mereka.  [835.4]

5.     Salam

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah mengucapkan salam sekali atau dua kali?. Ada dua pendapat Ulama:

Pertama: Satu kali salam. Shahih dari Ibnu Umar  [835.5] al-Watsilah bin al-Asqa’ [835.6] bahwa mereka mengatakan cukup sekali salam.

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abu Aufa, Said bin Jubair, Hasan, Ibnu Sirrin, Abu Umamah bin Sahal, Qasim bin Muhammad, Haris, Ibrahim an-Nakhai, ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ibnul Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi, Malik Ahmad dan Ishaq. [836.1] Dan ini pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i [836.2]

Kedua: Dua kali salam. Ini pendapat Imam Syafi’i dan dipilih oleh al-Qadhi. [836.3] Abu Hanifah juga memilih pendapat ini. [836.4]

Dalil mereka adalah berdasarkan sabda nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa ia berkata:

أنه صلى على ابنته فكبر أربعا …”ثم سلم عن يمينه وعن شماله”

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menshalatkan putrinya kemudian beliau bertakbir empat kali…..lalu beliau salam ke kanan dan ke kiri.  [836.5]  Dan ia memarfu’kan hadits ini kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Penulis berkata: Hadits ini adalah dhaif.

Makmum Tertinggal Sebagian Takbir

Makmum Mengqadha takbir yang tertinggal menurut pendapat sebagian ulama. Hal ini diriwayatkan oleh Said bin Musayyab, Atha’, an-Nakhai, Zuhri, Ibnu Sirrin, Qatadah, Malik, ats-Tsauri, Syafi’i, Ishaq, Ashabur-Ra’yi dan Ibnu Hazm. [836.6]

Ulama berbeda pendapat apakah ketika mengqadha ia harus berdoa diantara takbir ataukah tidak?   

Abu Hanifah berpendapat berdoa diantara takbir yang di qadhanya. Adapun Malik dan Syafii berpendapat ia mengganti takbir tanpa membaca doa. [836.7] Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam :

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا [836.8]

Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah. Sedangkan yang tertinggal dari kalian, maka sempurnakanlah. “

Makmum tidak perlu mengqadha takbir yang tertinggal menurut sebagian ulama lainnya. Berdasarkan riwayat shahih dari Hasan [837.1] dan Ibnu Umar bahwa tidak perlu di qadha meskipun takbirnya secara berturut-turut, maka tidak mengapa. [837.2]

Imam Ahmad berkata, “jika ia tidak mengqadhanya maka tidak masalah.” [837.3]

Referensi

[829.1]  Hadits Riwayat: Al-Bukhari  (1333), Muslim (951)

 [829.2]  Hadits Riwayat: Al-Bukhari  (1334)

 [829.3]  Hadits Riwayat: Muslim  (954), An-Nasa`i (1/284)

 [829.4] Al-Majmu’ An-Nawawi (5/189), Syarh as-Sunnah Al-Baghawi (5/342,343), Al-Umm As-syafii (1/413), Dasuqi (1/414), Kasyaf Al-qina’(2/112)

 [830.1] Hadits Riwayat: Muslim (957)

 [830.2] Hadits Riwayat: Ibnu Abi Syaibah (11454). Shahih

 [830.3] Lihat Hadits (1023)

 [830.4] Hadits Riwayat: Thahawi, Syarh al-Maani Al-Atsar (1/503). Dhaif

 [830.5] Hadits Riwayat: Thahawi dalam Syarh al-Maani Al-Atsar (1/503). Sanadnya Hasan,

 [830.6] Al-Ausath (5/429), Ibnu Abi Syaibah (1/497), Syarhul Maani (1/497), dan Al-Muhalla (5/128)

 [831.1] Al-Majmu’ (5/187), dan Ibnu Hazm mengingkari atas kesepakatan ini dalam Al-Muhalla (5/126)

 [831.2] Al-Mughni (3/451), Ibnu Abidin (1/613), Ad-Dasuqi (1/411)

 [831.3]  Hadits Riwayat: Abdurrazzaq (6417) dari jalan Ma’mar dari Qotadah. Pada sanadnya ada komentar

 [831.4] Al-Mabsuth (2/46), Al-Mudawanah (1/160), Al-Majmu’ (5/232), Kasyaf Al-Qanna’ (2/72), Al-Ausath (5/426), Al-Muhalla (5/128) , al-Bukhari dalam raf’ul yadain (hal: 175), Ahkamul janaiz (hal: 148)

 [831.5] Hadits Riwayat: At-Tirmidzi (1077), Daruquthni (2/75), Al-Baihaqi (4/38). Dhaif jiddan

 [832.1] Hadits Riwayat: Daruquthni (2/75), Al-Aqily (3/449). Dhaif

 [832.2] Lemah karena status mauqufnya, Daruquthni dalam al-Ilal

 [832.3] Hadits Riwayat: Al-Bukhari dalam bab mengangkat kedua tangan, (110), Al-Baihaqi (4/44). Sanadnya Shahih

 [832.4] Al-Majmu’ : (5/193), Al-Mughni (3/410)

 [833.1] Hadits Riwayat: At-Tirmidzi (247) dan lainnya. Telah dijelaskan dalam bab Shalat. Shahih

 [833.2]  Hadits Riwayat: An-Nasa`i (4/75), Abdul Razaq (6428), Al-Baihaqi (4/39). Sanadnya Shahih

 [833.3]  Hadits Riwayat: Al-Bukhari (1335), Abu Daud (3182), At-Tirmidzi (1033), An-Nasa`i (4/75), Ibn Majah (2495)

 [833.4] Hadits Riwayat: Ibnu Abi Syaibah dalam karangannya (11404). Shahih

 [834.1]  Hadits Riwayat: Al-Baihaqi (4/40). Sanadnya hasan

 [834.2]  Al-Umm (1/270), Al-Baihaqi (4/39), dan menshahihkan Al-Hafizh dalam sanadnya

 [834.3] Hadits Riwayat: Abu Daud (3197), Ibnu Majah (1497), Al-Baihaqi (4/40), Ibnu Hibban (3077)

 [835.1] Hadits Riwayat: Muslim  (963)

 [835.2] Hadits Riwayat: Abu Daud (3201), At-Tirmidzi (1024), Ibnu Majah (1498). Sanadnya shahih

 [835.3] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (1335)

 [835.4] Al-Mughni Ibnu Qudamah (3/412)

 [835.5] Hadits Riwayat: Ibnu Abi Syaibah (11491). Shahih

 [835.6] Hadits Riwayat: Ibnu Abi Syaibah (11505). Sanadnya hasan

 [836.1] Al-Mughni Ibnu Qudamah (3/418), dan Al-mudawanah Al-Kubra (1/170)

 [836.2]  Al-Majmu’ An-Nawawi (5/198-200)

 [836.3] Al-Mughni Ibnu Qudamah (3/418)

 [836.4] Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah (16/28)

 [836.5] Hadits Riwayat: Al-Baihaqi dalam sunannya (4/43). Dhaif

 [836.6] Al-Mughni ibnu Qudamah, (3/433), Al-Muhalla ibnu Hazm (5/179)

 [836.7] Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd (1/190)

 [836.8] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (635), Muslim (602)

 [837.1]  Hadits Riwayat: Abdur-Razaq (5/64). Shahih

 [837.2] Al-Mughni Ibnu Qudamah (3/433)

 [837.3] Penjelasan dalam kitab Al-Mughni

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *