Hukum, Hikmah dan Syarat Mengeluarkan Zakat Fitrah

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Zakat Fitrah

Definisi Zakat Fitrah

Secara terminologi (istilah): Zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan, dan dibayarkan di bulan Ramadhan.

Hikmah Disyariatkan Zakat Fitrah

Antara lain, merealisasikan rasa kasih sayang dari orang-orang kaya kepada orang-orang fakir agar mereka tidak meminta-minta lagi sewaktu datang hari raya `idul fitri. Di sisi lain juga berbagi rasa gembira kepada mereka dengan datangnya lebaran, hingga mereka merasa bahagia di hari tersebut. Hikmah yang lain, dengan zakat kaum muslimin mensucikan diri dan jiwanya dari prilaku-prilaku yang tidak pantas saat berpuasa di bulan Ramadhan. [932.5]

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ [933.1]

Dari Ibnu `Abbas berkata:Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan keji, serta untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Maka bagi siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat ‘Ied, maka zakatnya di terima, bagi siapa yang mengeluarkannya setelah shalat ‘Ied, maka itu merupakan sedekahnya dari beberapa sedekah sunnah.

Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim, sebagaimana hadits dari Ibnu `Umar, berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [933.2]

Bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam-. Telah mewajibkan zakat fitrah segantang (2,5 kg) korma, atau segantang syair (gandum) atas hamba sahaya, budak dan manusia merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa yang beragama Islam. Rasul memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum masyarakat keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied”.

Berkata Sa‘id bin Musayyib, dan `Umar bin ‘Abdul ‘Aziz pada firman Allah Subhanahu wata’ala:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ  [933.3]

Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri

Yang di maksudkan dari ayat ini adalah zakat fitrah.

Ibnu Mundzir berkata: Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. [933.4]

Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

  • Islam

Karena zakat fitrah merupakan ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mensucikan orang yang berpuasa dari prilaku yang tidak pantas di bulan Ramadhan. Maka orang kafir tidak pantas melakukan hal tersebut, hanya saja ia tetap akan mendapatkan siksaan di akhirat nanti, karena tidak menunaikan ibadah tersebut. Karena itu dalam hadits dari Ibnu `Umar di atas memakai redaksi “dari kalangan kaum muslimin”. Jadi Islam merupakan syarat menurut mayoritas ulama, kecuali kalangan ulama Syafi‘iyyah. Menurut kalangan ulama Syafi‘iyyah orang kafir tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk kerabat-kerabatnya yang muslim. [934.1]

  • Mampu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Menurut mayoritas ulama (Mâlikiyyah, Hanâbilah, dan Syâfi‘iyyah), pengertian mampu di sini adalah seseorang yang masih punya kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya di malam dan siang hari raya `idul fitri. [934.2] Maka orang yang kondisinya demikian termasuk orang yang dianggap cukup. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ ” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ [934.3]

“Bagi siapa yang meminta, sedangkan ia mempunyai sesuatu yang mencukupi (kebutuhan)nya, maka sesungguhnya ia memperbanyak api neraka. Kemudian para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apa yang di maksud cukup itu? Yang memiliki makanan yang mengenyangkan perutnya satu hari satu malam.

Para ulama Hanafiyyah, dan para ahli fiqih rasional, berkata: Zakat fitrah tidak wajib, kecuali bagi yang memiliki emas atau perak satu nishab atau yang seharga dengan emas dan perak yang melebihi kebutuhan rumah tangganya. [934.4] Mereka berdalil dengan hadits nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam-:

لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى [934.5]

Tidak ada zakat, kecuali dari orang yang kebutuhannya lebih dari cukup.

Mereka berkata: Orang fakir adalah orang yang tidak cukup kebutuhan hidupnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat, karena harta zakat halal baginya, maka ia tidak diwajibkan zakat, sebagaimana orang yang tidak mampu berzakat.

Penulis berkata: Pendapat mayoritas lebih kuat, dengan beberapa argumen, antara lain:

  •  Zakat fitrah diwajibkan secara mutlak, tidak memandang anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, manusia bebas, maupun hamba, tidak juga di batasi dengan status kaya atau fakir, berbeda dengan zakat harta yang mempertimbangkan status kaya dan miskin. Sebagaimana sabda nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam :

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.

  • Kadar zakat fitrah itu tidak bertambah, meskipun berlebihnya harta, maka tidak memandang nishab, seperti halnya kafarat.
  • Memakai dasar hadits, “Tidak ada zakat, kecuali dari orang yang kebutuhannya lebih dari cukup” tidak bisa diterima pendapat ini, karena orang yang lemah dari membayar zakat, tidak wajib mengeluarkan zakat, bahkan sudah diperjelas dari hadits sebelumnya, yakni manusia yang kaya adalah yang memiliki makanan yang mengenyangkan perutnya satu hari satu malam.

Faedah:

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang mampu menunaikannya, bahkan meskipun budak yang masih dalam kekuasaan tuannya -sebagaimana pendapat Hanâbilah- yang berbeda dengan pendapat mayoritas fuqahâ’, mereka mewajibkan zakat hanya terhadap manusia bebas. Mereka mengatakan: Hamba tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena ia tidak memiliki apa-apa.

Pendapat yang benar, zakat fitrah wajib atas hamba, yang menjadi tanggungan tuannya yang muslim, sesuai dengan hadits dari Ibnu `Umar, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

Bahwa Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- telah mewajibkan zakat fitrah segantang (2,5 kg) korma, atau segantang syair (gandum) atas hamba sahaya, manusia bebas, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa. [935.1]

Kesimpulan:

Zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim yang bebas, yang memiliki makanan pokok atau makanan yang menguatkan tubuh untuk dirinya sendiri dan keluarganya selama satu hari satu malam, seperti untuk istrinya, anak-anaknya, dan para pembantunya yang muslim. Dari Ibnu `Umar, berkata: Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah, bagi anak kecil, orang dewasa, manusia bebas, dan hamba yang menjadi tanggungan tuannya. [935.2]

Menurut Ibnu Hazm: Bahwa zakat fitrah itu tidak wajib atas seseorang yang menjadi perantara dari orang lain, tidak dari bapaknya, tidak dari ibunya, juga tidak dari istrinya, dan juga tidak dari orang yang menanggung nafkah hidupnya, maka tidak wajib zakat kecuali dari dirinya sendiri. Kewajiban zakat fitrah atas mereka semua harus dari hartanya sendri untuk dirinya sendiri. Karena zhahirnya hadits Ibnu `Umar riwayat Al-Bukhariy dan Muslim.

Faedah-faedah

  1. Tidak wajib seorang suami mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya yang belum disetubuhinya, karena dia tidak wajib memberi nafkah kepadanya.
  2. Apabila seorang istri melawan di waktu pembayaran zakat fitrah, maka kewajiban membayar zakat fitrah adalah dirinya sendiri, bukan suaminya.
  3. Jika seorang istri berstatus budak penebus, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya atas suaminya.

Referensi

 [932.5] . Al-Mughni (3/56).

 [933.1] . Hadits Hasan, disalin oleh Abu Daud (1609). Ibnu Mâjah (1827). Dan lain-lain dengan sanad hasan.

 [933.2] .  Shahih, disalin oleh Al-Bukhariy (1053). Muslim (984). Dan selain keduanya.

 [933.3].  Surat al-‘A‘laa, ayat 14.

 [933.4] .  Al-Ijmaa‘, oleh Ibnu Mundzir: 49.

 [934.1] . Ad-Dar al-Mukhtaar (2/72). Mughniy Al-Muhtaj (1/402).

 [934.2] . Mughniy Al-Muhtaj (1/403, 628). Al-Mughniy (3/76).

 [934.3]. Hadits hasan, disalin oleh Abu Daud (1629), dengan sanad hasan.

 [934.4] . Syarh Fath al-Qadiir (2/218). Hasyiyah Ibnu ‘Aabidii (2/360).

 [934.5] . Shahih, disalin oleh Al-Bukhariy (1426).

 [935.1] . Hadits shahih, sebagaimana di atas.

 [935.2] . Hasan lighairihi, dikeluarkan oleh Daruquthni (220). Dari riwayatnya Al-Baihaqi (4/161). Lihat al-Irwaa’ (835).

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *