Apakah Khamr Najis atau Suci?

Ayat Tentang Yang Awalnya Najis Kwmudian Suci Khamar Bukan Najis Al Albani Ahmad Syakir Najis Khamr Rijsu Lisanul Arob

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khamar.

Pertama: Khamar adalah najis. Ini menurut mazhab jumhur ulama. Termasuk Imam Empat dan syaikhul Islam. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wata’ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.[1]

Mereka mengatakan yang dimaksud dengan rijsun dalam ayat di atas adalah najis. Kemudian mereka mengatakan bahwa khamar adalah najis ‘ain atau najis yang kasat mata.

Kedua: Khamar adalah suci. Pendapat ini dikatakan oleh Rabi’ah, Al-Laits, Al-Mazni dan ulama salaf lainnya. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat terkuat oleh As-Syaukani, Ash-Shan’ani, Ahmad Syakir dan Al-Albani. Ini adalah pendapat yang rajih. Dengan dalil-dalil di bawah ini

  • Ayat di atas tidak menunjukkan najisnya khamar. Hal itu dilihat dari beberapa segi:
  •  Lafadz rijsun adalah termasuk lafadz yang memiliki banyak makna.[2] Diantaranya: kotor, haram, jelek, adzab, laknat kafir, kemungkaran, dosa, najis dan lain sebagainya.
  •  Kita tidak mendapatkan satu orangpun dari ulama salaf yang menafsirkan lafazrijsun dalam ayat ini dengan makna najis. Bahkan Ibnu Abbas berkata: “ar-rijsuadalah kebencian). Ibnu Zaid juga berkata: “Ar-rijsu adalah setiap yang jelek)
  •  Terdapat tiga lafaz Ar-rijsu dalam Al-Qur`an dan ketiganya tidak bermakna najis. Lafadz Ar-rijsu bermakna azab terdapat dalam ayat:

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

“Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman”.[3]

Lafaz arrijsu yang bermakna jelek terdapat dalam firman Allah Subhanahu wata’ala:

إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

“Karena sesungguhnya mereka itu adalah jelek (munkar) dan tempat mereka jahannam”.[4]

Lafaz ar-rijsu yang terakhir terdapat dalam ayat:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

“Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”.[5]

Berhala-berhala itu dikatakan ar-rijsu karena menjadi penyebab kemungkaran dan siksa. Arti yang dimaksud bukanlah najis. Karena berhala-berhala yang terbuat dari batu itu sendiri tidaklah najis.

  •  Lafaz ar-rijsu dalam ketiga ayat di atas selalu berhubungan dengan perjudian, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Ini menunjukkan bahwa lafaz ar-rijsu tersebut bukanlah najis dalam artian syariat. Begitu juga dengan lafadz ar-rijsu yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wata’ala:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis”. [6]

Berdasarkan berbagai dalil shahih kata ar-rijsu dalam ayat di atas juga tidak bermakna najis menurut pengertian syariat.

  •  Pengharaman khamar untuk dikonsumsi bukan berarti khamar adalah najis. Sebagaimana pengharaman memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Dan keduanya adalah suci menurut ijma’ ulama dan syariat.
  •  Lafadz ar-rijsu dalam ayat selalu berkaitan dengan (perbuatan setan) yang memiliki artian perbuatan najis maksudnya perbuatan jelek, haram, dosa dalan lain-lain. Bukan najis ‘ain menurut ilmu fiqih.
  • Dalil lain yang menunjukkan bahwa khamar adalah suci di antaranya hadits Anas radhiallahu ‘anhu tentang pengharaman khamar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk mengumumkan bahwa khamar telah diharamkan. Anas radhiallahu ‘anhu berkata: “kemudian aku keluar. Lalu aku menumpahkan khamar sambil berlalu di jalan-jalan kota”.[7]
  • Hadits tentang laki-laki yang memiliki dua kantung air dari kulit yang berisi khamar. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللهَ الذَّي حَرَّمَ  شُرْبَهَا وَحَرَّمَ بَيْعَهَا, فَفَتَحَ (الرجلُ) الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِ

“Sesungguhnya Allah Yang mengharamkan meminumnya (khamar) dan mengharamkan menjualnya. Kemudian ia (laki-laki) membuka dua botol itu hingga semua isinya (tumpah) sampai habis”. [8]

Jika saja khamar itu najis, pasti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh orang itu menyiram tanah yang terkena khamar seperti beliau menyuruh untuk menyiram tanah yang terkena air kencing orang Arab badui. Juga menyuruh orang-orang untuk menjauh darinya. Jika khamar itu najis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam akan munyuruh penjual itu untuk mencuci kedua botol itu.

Hukum sesuatu pada dasarnya adalah suci. Tidak bisa dikatakan najis kecuali ada dalil Shahih yang mengatakan demikian. Sedangkan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa khamar adalah najis. Maka tetap dalam hukum asalnya bahwa khamar adalah suci.

Referensi

[1] Al-Qur`an Surat: Al-Maidah: 90

[2] Lihat An-Nihayah Ibnu Katsir, Lisanul Arab, Mukhtar ash-Shihah, dan kitab-kitab tafsir.

[3] Al-Qur`an Surat: Al-An’am: 125

[4] Al-Qur`an Surat: At-Taubah: 95

[5] Al-Qur`an Surat: Al-Hajj: 30

[6] Al-Qur`an Surat: At-Taubah: 28

[7] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (2332). Muslim (1980)

[8] Hadits Riwayat: Muslim (1206). Al-Muwatha’ (1543)

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *