Bolehkah Wanita Haid dan Junub Masuk Masjid?

Apabila Terpaksa Memasuki Masjid Dalam Keadaan Hadats Boleh Kan Masuk Masjid Keadaan Junub Hukum Seorang Lelaki Yang Junub Berdiam Di Masjid Larangan Masuk Mesjid Ketika Junub

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Landasan ulama yang membolehkan wanita haid dan orang junub masuk masjid

  • Hukum asal sesuatu jika tidak ada larangan hukumnya adalah mubah. Seperti bolehnya shalat dimana saja bagi muslim ketika kapan saja waktu shalat tiba.
  • Hadits shahih yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik pernah masuk ke dalam masjid, dan Rasul menahan mereka di dalamnya. Allah Subhanahu wata’ala berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

“Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini”  [196.2]

Jika orang-orang musyrik saja boleh masuk, sementara orang-orang Islam suci seperti sabda Rasul, bagaimana mungkin orang Islam dilarang masuk masjid sementara orang-orang musyrik bolehnya?!.

Jumhur ulama yang tidak membolehkan menanggapi pendapat ini sebagai berikut:

Bahwa Syari’at telah membedakan antara orang Islam dan orang kafir. Sementara ada dalil yang mengharamkan berdiamnya orang junub dan wanita haid dalam masjid, begitu juga ada dalil ditahannya orang-orang musyrik dalam masjid. Ketika syari’at sudah membedakan antara keduanya, maka tidak boleh status keduanya disamakan. Dan qiyas antara dalil disini tidaklah tepat.

Penulis berkata: Hal ini benar Jika yang dimaksud ada nashnya yang shahih sebagaimana telah diketahui.

  • Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu ‘anha:

أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت, فكان لها خباء في المسجد

Seorang budak wanita hitam milik salah satu suku arab. Mereka telahmemerdekakannya. kemudian ia datang menemui Rasulullah dan masuk Islam.  Dan ia mempunyai kemah di dalam masjid. [197.1]

Dengan hadits ini ulama berkesimpulan wanita haid boleh berdiam di dalam masjid berdasarkan seorang budak wanita yang bertenda dalam masjid nabi. Sementara haidadalah kebiasaan seorang wanita, namun Rasulullah tidak  melarangnya bertenda dan tidak menyuruhnya keluar dari masjid.

Sementara ulama yang tidak membolehkan memahami hadits tersebut bahwa-kalau diilihat dari teks hadits- dapat disimpulkan bahwa budak wanita tersebut tidak mempunyai keluarga dan tempat tinggal kecuali masjid tersebut, karenanya bisa dianggap ia darurat terpaksa tinggal di masjid.  Dan kasus budak wanita ini tidak bisa disamakan dengan wanita lain, hadits ini sebagai contoh  kasus yang bersifat khsusus, dan tidak boleh dibantah dengan dalil jelas  yang melarangnya.

  • Hadits Abu Hurairah tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid yang meninggal kemudian Rasulullah menanyakan kabarnya. [197.2]

Wanita ini tidak terpaksa membersihkan masjid setiap saat dan Rasulullah tidak memerintahkannya keluar dari masjid ketika ia sedang haid.

Hadits Abu Hurairah, tentang Ahlu Shuffah yang tinggal di dalam masjid ketika Rasulullah masih hidup. [197.3]

Sementara pendapat ulama yang tidak membolehkan menganggap bahwa Ahlu Shuffah tidak mempunyai keluarga dan harta seperti yang tertera jelas dalam hadits.

  • Dalam ash-Shahih disebutkan bahwa Ibnu Umar  seringkali tidur dalam masjid ketika ia masih muda dan lajang.  [197.4] Dan  seorang lelaki muda pasti seringkali bermimpi, sementara itu ia tidak dilarang berdiam di masjid ketika ia junub.

Ulama yang tidak membolehkan menanggapi bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi, dan Rasul tidak pernah menemui kejadian tersebut kemudian membiarkannya.

Ulama yang membolehkan menanggapi; andai saja kejadian tersebut luput oleh Rasulullah, maka pasti tidak luput dan diketahui Allah. Karenanya sepatutnya turun wahyu untuk mengabarkannya lalu melarangnya. Kemudian ditanggapi lagi; bahwa tidak mesti semua kesalahan yang terjadi selalu ada wahyu yang turun meluruskannya. Karena mungkin betapa banyaknya kesalahan yang dilakukan para sahabat karena ketidaktahuan mereka dengan wahyu yang turun pada masa Rasul masih hidup.

  • Ketika ‘Aisyah mengalami haid saat ia melaksanakan haji, Rasul membolehkannya apa yang boleh dilakukan dalam berhaji dan tidak melarang apapun kecuali tawaf. [198.1] Ini menunjukan bolehnya ‘Aisyah memasuki masjid.

Sedangkan Ulama yang tidak membolehkan membantah bahwa Rasul -ingin memberi tahu dan  mengajarkan bahwa boleh bagi wanita yang sedang haid melakukan semua ibadah praktik ibadah haji kecuali tawaf. Adapun hukum wanita haid memasuki masjid tetap hukumnya tidak boleh, karena beliau (‘Aisyah Ra) sendiri yang meriwayatkan haditsnya. Kemudian jika Rasulullah tidak melarangnya shalat ketika ia sedang haid, apakah boleh kita simpulkan bahwa boleh baginya melaksanakan shalat ketika ia sedang haid?!.

Penulis berkata: ini memang tanggapan yang tepat, tapi walaupun ada hadits yang tidak membolehkannya hadits tersebut dla’if.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu ‘anha ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadaku:

نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

Ambilkan aku selendang yang ada di dalam masjid, kemudian aku menimpali: aku sedang haid, Rasulullah pun berkata: sesungguhnya haidmu bukanlah pada tanganmu.” [198.2]

Dalam hadits ini disebutkan bahwa selendang tersebut berada di dalam masjid, dan Rasululah tetap menyruhnya masuk masjid untuk mengambilkan selendang.

Kelompok ulama yang tidak membolehkan menanggapi bahwa hadits tersebut diriwayatkan dengan redaksi lain yaitu berikut:

يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ قَالَتْ أَنَا حَائِضٌ فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

“Ketika Rasulullah berada di dalam masjid beliau berkata pada Aisyah: Wahai Aisyah tolong ambilkan bajuku, Aisyah menjawab: Aku sedang haid, dan Rasulullah pun berkata: haid kamu bukanlah pada tanganmu.” [198.3]

Dalam riwayat tersebut jelas bahwa Nabi yang berada dalam masjid. Sementara ‘Aisyah dan baju berada di luar masjid, dan Rasulullah menyuruhnya untuk memasukkan tangannya memberikan baju tersebut pada Rasulullah , bukan menyuruhnya masuk ke dalamnya.

Penulis berkata: Hadits ini kedua redaksinya sama-sama memiliki kemungkinan kebenaran, hendaknya tidak dijadikan dalil oleh kedua belah pihak.

  • Atsar yang dinukil dari ‘Atha bin Yasar, ia berkata

رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد, وهم مجنبون, إذا توضأوا وضوء الصلاة

“Aku melihat para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam duduk di dalam masjid sementara mereka dalam keadaan junub dan mereka pun berwudhu untuk shalat.” [199.1]

Penulis berkata: Setelah menjelaskan beberapa dalil pihak yang melarang dan membolehkan berdiamnya orang yang junub dan wanita haid atau nifas di dalam masjid. Secara zahirnya, dalil dari pihak yang melarang tidak bisa memutuskan keharamannya. Meskipun penulis tidak memberikan komentar dalam masalah ini.Wallahu a’lam bish shawab.

Referensi

[196.2] Al-Qur`an Surat: At-Taubah: 28

[197.1] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (439)

[197.2] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (458) dan Muslim (956) dengan keraguan apakah ia adalah seorang perempuan atau lelaki, dan lafadz hadits dengan sanad hasan. Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi (4/48) menguatkan pendapat bahwa ia adalah seorang perempuan.

[197.3] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (6452) dan at-Tirmidzi (479)

[197.4] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (3530) dan Muslim (2479)

[198.1] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (1650)

[198.2] Hadits Riwayat: Muslim (298), Abu Daud (261), at-Tirmidzi (134) dan An-Nasa’i (2/192)

[198.3] Hadits Riwayat: Muslim (299) dan Hadits Riwayat: An-Nasa’i (1/192)

[199.1] Hadits Riwayat: Said bin Manshur dalam kitab sunannya (4/1275) sanadnya hasan.

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *