Jumlah Waktu Shalat dan Jumlah Raka’at Shalat

Donwloand Duhur Ada Berapa Raka Jumlah Waktu Sholat Raka

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Jumlah Shalat Fardhu

Jumlah shalat-shalat fardhu sehari semalam ada lima. Yaitu: Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya’ dan fajar (subuh). [259.1] Keabsahan kewajiban melaksanakan shalat fardhu telah disebutkan dalam Al-Quran, hadist dan ijma’. Kewajibannya dalam agama merupakan sesuatu yang maklum. Siapa yang tidak mengakui kewajiban shalat fardhu lima waktu maka ia telah kafir. [259.2]

  • Diriwayatkan dari Abu Razin. Nafi’ bin Al-Azraq mendebat Ibnu ‘Abbas ia berkata: “Apakah engkau menemukan shalat lima waktu dalam Al-Quran?”. Ibnu Abbas berkata: “Ya”. Lalu beliau membaca:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur.” (QS: Ar-Ruum: 17-18)

“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari” yaitu shalat maghrib “dan waktu kamu berada di waktu subuh”, “dan di waktu kamu berada pada petang hari” yaitu shalat asar “dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur”. dan sesudah shalat Isya’. (an-nur: 58)  [259.3]

  • Diriwayatkan dari Thalhah bin ‘Ubaidillah radhiallahu ‘anhu ia berkata:

“Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah, beritahu aku shalat apa yang diwajibkan Allah bagiku. Rasulullah menjawab: “Shalat lima waktu. Orang badui itu bertanya kembali, apakah ada shalat wajib lainnya untukku? Beliau menjawab, “tidak ada, kecuali shalat sunnah.”  [259.4]

  • Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu ia berkata:

فُرِضَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِيْنَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُوْدِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ ( لاَ يُبْدَلُ الْقَوْلُ لَدَيْ ) وَإِنَّ لَكَ بِهذِهِ الْخَمْسَ خَمْسِيْنَ

“Shalat lima puluh kali diwajibkan kemudian dikurangi hingga menjadi lima. Kemudian terdapat panggilan: wahai Muhammad, susungguhnya aku tidak mengganti perkataanku dengan lima ini untukmu sama dengan lima puluh”. [260.1]

Jumlah Rakaat:

Ibnu al-Mundzir dalam Al-Ausath (2/318) berkata:

“Telah menjadi ijma’ ulama bahwa shalat dzuhur adalah empat rakaat dengan bacaan yang lirih (tidak dijaharkan). Dalam shalat dzuhur dua kali duduk dan setiap duduk ada tasyahud.Jumlah rakaat shalat ashar adalah empat seperti shalat dzuhur dan tidak mengeraskan bacaan. Shalat ashar dua kali duduk dan setiap duduk ada tasyahud. Jumlah rakaat shalat maghrib adalah tiga. Menjelaskan bacaan pada dua rakaat yang pertama dan melirihkan bacaan pada rakaat ketiga. Dalam rakaat kedua terdapat duduk tasyahud dan rakaat terakhir juga terdapat duduk tasyahud. Kemudian jumlah rakaat shalat isya’ ada empat.  Dua rakaat yang pertama mengeraskan bacaan dan dua rakaat yang terakhir melirihkan bacaan. Dalam shalat isya’ terdapat dua kali duduk dan setiap duduk terdapat tasyahud. Sedangkan jumlah rakaat shalat subuh adalah dua. Mengeraskan bacaan dalam keduanya. Dan terdapat satu kali duduk tasyahud. Ini adalah kewajiban orang yang mukim atau tidak bepergian. Sedangkan bagi seorang musafir diwajibkan dua rakaat kecuali shalat maghrib karena kewajiban shalat maghrib bagi musafir sama dengan kewajiban shalat bagi orang mukim.

Referensi

[259.1] Ini menurut jumhur. Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan shalat witir wajib beserta shalat lima waktu di atas. Akan kami jelaskan lebih lanjut.

[259.2] Al-Badaai’ (1/91), Al-Fawaaqih Ad-Dawani (1/192), Mughnil Muhtaaj (1/121) dan Al-Mughni (1/370)

[259.3] Hadits Riwayat: At-Thabari dalam Tafsirnya (12/20), Ibnul Mundzir dalam Al-Ausath (2/322), Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (1/359) dan At-Tabranii dalam Al-Kabiir (10/304). Sanadnya Hasan.

[259.4] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (46) dan Muslim (11)

[260.1] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (349) dan Muslim (162) secara panjang.

 

 

 

 

 

 

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *